× Home Amicitia Activiteiten Foto's Contact

Amicitia

In het toenmalige dorp Brouwhuis is Amicitia in 1964 opgericht als fanfare. Intussen heet Brouwhuis Helmond, en is Amicitia in de tachtiger jaren een harmonie geworden.

Naast een harmonieorkest bestaat Amicitia uit een opleidingsorkest, en een slagwerkgroep. Tevens wordt de vereniging gesteund door een raad van commissarissen, welke alleen toegankelijk is voor vrouwen.

Harmonieorkest

Het harmonieorkest bestaat uit ongeveer 40 leden en speelt in de vijfde divisie en is aangesloten bij de Brabantse bond van muziekverenigingen.
Hoewel de meeste leden in Helmond Brouwhuis wonen, is uiteraard iedereen van harte welkom. De nadruk ligt op lichte muziek. Muziek die prettig is om te horen, maar die ook prettig is om te spelen.
Marsen, overtures, pasodobles, filmmuziek, popmuziek, en nog meer stijlen, zorgen altijd voor voldoende afwisseling voor publiek en bij de muzikanten. Tevens hebben we de afgelopen jaren een aantal themaconcerten gehouden, waaronder Duits, Spaans, pop, en dit jaar nog een concert carnavalesque. Als er activiteiten zijn binnen de gemeente Helmond is Amicitia ook te verwachten. Denk hierbij aan aubades met Koningsdag, of de intocht van de vierdaagse. En verbonden aan de wijk Brouwhuis, worden daar ook veel activiteiten muzikaal bijgewoond.

Het harmonieorkest repeteert op dinsdagavond, van 19.45 tot 21.45, in gemeenschapshuis de Loop, waar Amicitia thuis is.
Sinds oktober 2014 staat het harmonieorkest onder leiding van dirigent Mari van Gils. Dirigenten voor hem waren onder andere Gert v Kraay en Theo Lokin.

Slagwerkgroep

Slagwerkgroepen zijn over het algemeen niet meer te vergelijken met de drumband zoals je die vroeger zag. Waar het vroeger ging om gewone trommels, grote trom en bekkens, is het nu enorm uitgebreid met allerlei percussie instrumenten als bongo’s, conga’s en melodisch slagwerk.

De slagwerkgroep van Harmonie Amicitia is een goed voorbeeld van zo’n modern e slagwerkgroep. Door het uitgebreide slagwerkinstrumentarium zijn we in staat om erg afwisselendere muziek te spelen.
De slagwerkgroep van Harmonie Amicitia bestaat momenteel uit 11 leden, variërend in leeftijd van 15 tot 45 jaar. Nadat je een tijdje (1 tot 2 jaar) individueel les hebt gevolgd bij onze slagwerkdocent, kun je al snel instromen in de slagwerkgroep. Wat is er nu leuker om met zoveel mensen een leuk ritme te spelen, of bekende popliedjes na te spelen?

De groep treedt gemiddeld zo’n 6 tot 8 keer per jaar op. Zo doen we mee met uitwisselingsconcerten met andere slagwerkgroepen in de regio en spelen we mee tijdens serenades van het harmonieorkest.
Sinds 2009 staat de slagwergkroep onder leiding van slagwerkinstructeur Ron Colbers. Iedere donderdagavond repeteert de groep van 19.00 tot 21.00 uur. Je bent van harte welkom om eens te komen luisteren en mee te komen doen!

Ambities zijn er volop voor de toekomst: uitbreiding van de groep met uitdagende nummers en uiteraard veel plezier binnen de slagwerkgroep.

Opleidingsorkest

Het opleidingsorkest van Amicitia bestaat uit ca. 20 muzikanten.
Wanneer je ongeveer een jaar muziek maakt, kun je instromen in het opleidingsorkest. Aangezien de jeugd vooral kiest voor de lichtere instrumenten zoals dwarsfluit, klarinet en trompet, speelt er ook een aantal leden uit het harmonieorkest op de zwaardere instrumenten al jaren mee in het opleidingsorkest.

De muziek die gespeeld wordt varieert van licht, pop en film tot klassiek, want ook de klassiekere muziek hoort bij onze muzikale opvoeding. Een aantal keer per jaar treden we op. Bijvoorbeeld bij de projecten op de basisscholen in Brouwhuis. Ook spelen we bij het Blaasfestijn in de stad en hebben we gespeeld tijdens de kerstmarkt in Brouwhuis.

Het opleidingsorkest staat onder leiding van José Wilms en repeteert op dinsdagavond van 18:45 uur tot 19:30 uur in De Loop.

Raad van Commissarissen

Het begon allemaal in 2007.
Amicitia had toen twee sponsoren, de heer en mevrouw Van den Broek van wie de laatste zelfs beschermvrouwe was en nog altijd is.

Het enige wat ontbrak was een Raad van Commissarissen, een grote zorg voor de toenmalige voorzitter Wim Klerks. Deze zorg deelde hij op een avond met enkele leden van een zustervereniging en iemand heeft hem daar toen ingefluisterd dat een vrouwelijke Raad van Commissarissen een mooie oplossing zou kunnen zijn voor zijn probleem.
Een idee dat door Wim voortvarend werd opgepakt.

Nog in datzelfde jaar kon hij zeven vrouwelijke commissarissen installeren.
In 2009 en in 2011 kwamen daar nog eens twee keer drie dames bij en onlangs, bij de start van het jubileumjaar, kon de Raad van Commissarissen nog eens vier nieuwe leden verwelkomen.

Daarmee is Amicitia de enige harmonie in Nederland met een vrouwelijk commissariaat. Met veel plezier begeleiden wij de harmonie bij serenades en uitvoeringen, daarnaast hebben we ons ten doel gesteld om de harmonie financieel te ondersteunen.
Dit doen we uiteraard niet alleen met eigen bijdragen, we doen daarvoor ook regelmatig een beroep op anderen. Hierdoor kunnen we soms een instrument schenken, we kunnen bijdragen in de onkosten voor muzieklessen via de Stichting Jeugdopleiding die mede op ons initiatief is opgericht en onlangs konden we een geheel nieuw vaandel overhandigen.

Lid Worden

Wij vinden het fijn dat je interesse toont in Harmonie en drumband Amicitia en we geven dan ook graag wat meer informatie over onze vereniging.

Harmonie en drumband Amicitia is op 1 juli 1964 opgericht. Onze vereniging bestaat uit drie onderdelen: Opleiding, Harmonieorkest en Slagwerkgroep.

Heb je nog nooit een instrument bespeeld? Of wil je jezelf verder ontwikkelen op een instrument? Dan kun je via “Amicitia” bij het Kunstkwartier lessen volgen. De vereniging zorgt voor de aanmelding en een goed verloop van de lessen. De lestijd wordt altijd in overleg gepland en daarbij wordt natuurlijk ook rekening gehouden met school en eventueel andere hobby's. Wanneer je lid wordt van onze vereniging, mag je van ons een instrument lenen.

Van opleiding naar opleidingsorkest

Op het moment dat jouw docent je daarvoor geschikt vindt, mag je mee gaan spelen in het opleidingsorkest. Dit orkest repeteert iedere week op dinsdagavond van 18.45 uur tot 19.30 uur in Zaal De Loop aan de Peeleik 7 in Brouwhuis.

Het opleidingsorkest staat onder leiding van José Wilms-Welten.

De muziekstukken worden dan natuurlijk wel wat moeilijker. Maar het is ontzettend leuk om samen met anderen in zo’n orkest te mogen spelen. Daar speel je veel herkenbare muziek, zoals bijvoorbeeld uit beroemde Disney-films en bekende musicals.

Harmonieorkest

Voor elke leerling blijft het uiteindelijke doel om mee te mogen spelen met het harmonieorkest.
Dit staat onder de muzikale leiding van Mari van Gils.
Het harmonieorkest repeteert ook iedere dinsdagavond in Zaal de Loop van 19.45 uur tot 21.45 uur. Om mee te mogen spelen moet je wel minimaal in het bezit zijn van het A diploma.
Als je geen diploma’s hebt en toch in het harmonieorkest mee wil doen, moet je eerst voorspelen bij de dirigent.

Het harmonieorkest heeft een bezetting van ongeveer 40 muzikanten. We treden niet alleen op in Helmond maar ook in de hele regio of waar we ook gevraagd worden. Ook zijn we paraat bij diverse festiviteiten in onze wijk.

Slagwerkgroep

De slagwerkgroep is een groep waar je al snel bekend raakt met diverse percussie-instrumenten. Onder leiding van Ron Colbers repeteert deze groep ook in Zaal de Loop op de donderdagavond van 19.00 uur tot 21.00 uur.